Reklama

Niedziela plus

Obecność

Ponad 300 polskich miast nosi tytuł „miast papieskich”. Niektóre obrały św. Jana Pawła II za swojego patrona. Prezentujemy kilka z nich.

Niedziela Plus 42/2022, str. VIII

[ TEMATY ]

św. Jan Paweł II

Kamil Krypski, inspektor ds. promocji Miasta Dęblin

Procesja z relikwiami w Dęblinie

Procesja z relikwiami w Dęblinie

Wybór kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. stał się szczególnym wydarzeniem dla narodu polskiego. Był 264. papieżem Kościoła rzymskokatolickiego, przyjął imię: Jan Paweł II. Posługiwał blisko 27 lat, pozostawił po sobie ogromny dorobek myśli i przesłań. Miał decydujący wpływ na życie świata pod koniec XX i na początku XXI wieku. Pielgrzymował niemal po całym świecie, w tym ośmiokrotnie do Polski. Dla Polaków był i nadal jest przewodnikiem oraz nauczycielem. Pamięć o papieżu Polaku to nie tylko wyraz patriotyzmu, ale także – a raczej przede wszystkim – idea oparcia się na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii.

Zakliczyn

Dla zakliczynian pontyfikat Jana Pawła II miał wyjątkowe znaczenie. W 1992 r. Ojciec Święty użyczył swojego imienia Samarytańskiemu Towarzystwu w Zakliczynie, które prowadzi Dom Pogodnej Jesieni. W dowód uznania w 2006 r. przy kościele św. Idziego Opata wzniesiono pomnik Jana Pawła II. Papież błogosławił i wspierał inicjatywę o. Jana Góry, dominikanina, który w 1992 r. założył na Jamnej Dom św. Jacka, będący Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego Ojców Dominikanów. Obecnie są w nim zgromadzone liczne pamiątki i dary osobiście przekazane przez św. Jana Pawła II o. Górze. 3 czerwca 1998 r. w Rzymie został koronowany wizerunek Matki Bożej Jamneńskiej. Papież nigdy nie stanął na ziemi zakliczyńskiej, ale pobłogosławił ją z samolotu podczas podróży ze Starego Sącza do Krakowa 16 czerwca 1999 r. Ta wizyta została opisana w jednym z listów Ojca Świętego do o. Góry: ,,Przelatując, oglądaliśmy Jamną. Pięknie tam jest. Pobłogosławiłem to Twoje ukochane miejsce. Niech teraz prowadzi nadal i rozwija to dzieło duszpasterstwa młodzieży oraz budowy kościoła na Jamnej, by królowała w nim Matka Boża Jamneńska, Niezawodnej Nadziei”. W 460. rocznicę lokacji miasta, w 2017 r. dekretem Stolicy Apostolskiej ustanowiono św. Jana Pawła II patronem Zakliczyna.

Reklama

Dęblin

Mieszkańcy przygotowywali się do tego wydarzenia od wielu lat. W szkołach i przedszkolach organizowano konkursy plastyczne na temat: „Jan Paweł II w sercu i w pamięci”, wydarzenia plenerowe, koncerty słowno-muzyczne, wystawy i prelekcje. W 2019 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II w ojczyźnie”, której celem było przedstawienie historii pielgrzymek Ojca Świętego do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych z Dęblina. W sierpniu 2020 r. biskup siedlecki Kazimierz Gurda poinformował, że Stolica Apostolska pozytywnie zaopiniowała nadanie Dęblinowi patronatu św. Jana Pawła II. Pandemia pokrzyżowała jednak plany i oficjalne uroczystości miały miejsce dopiero w 2021 r. Rozpoczęły się od procesji wprowadzającej relikwie św. Jana Pawła II do dęblińskiego kościoła Piusa V Papieża. Relikwie zostały przekazane przez kard. Stanisława Dziwisza. Podczas Mszy św. biskup siedlecki podkreślił znaczenie nadania tego patronatu dla miasta Dęblin: – Mam nadzieję, że mieszkańcy Dęblina będą to wydarzenie cenić, będą nim żyć, a przed wszystkim będą uważać św. Jana Pawła II za swojego patrona u Boga. Będą przychodzić do relikwii, będą się przed nimi modlić, wołać do niego w swoich sprawach i potrzebach.

Ostrołęka

„Patronat to dla nas akt oznaczający zawierzenie miasta wstawiennictwu Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka, oraz wyrażenie woli postępowania w życiu społecznym zgodnie z normami Jego nauczania” – napisali inicjatorzy w liście do władz miasta. Aby patronem miasta został papież Polak, mieszkańcy Ostrołęki zebrali ponad 3 tys. podpisów od mieszkańców, wspólnot parafialnych, duchowieństwa, szkół oraz innych instytucji, władz miasta i radnych. W mieście było już wcześniej wiele miejsc dedykowanych Ojcu Świętemu: pomnik Jana Pawła II na placu przed kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, popiersie na placu Szkoły Podstawowej nr 10, Liceum Klasyczne im. Jana Pawła II, aleja i plac Jana Pawła II, pomnik papieża na placu przed sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, w którym od 2011 r. znajdują się papieskie relikwie. W maju 2015 r. władze miasta za pośrednictwem biskupa diecezji łomżyńskiej Janusza Stepnowskiego otrzymały dokument potwierdzający ustanowienie przez Stolicę Apostolską św. Jana Pawła II patronem miasta.

Reklama

Ełk

Dzień patrona miasta przypada co roku w rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Ełku, tj. 8 czerwca 1999 r. Na początku 2014 r. pod obywatelskim wnioskiem o ustanowienie papieża patronem Ełku podpisało się ponad 4 tys. osób. Radni upoważnili prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta do przekazania biskupowi ełckiemu Jerzemu Mazurowi wniosku mieszkańców o wszczęcie procedury kościelnej w Stolicy Apostolskiej. Uroczyste ogłoszenie aktu o uznaniu św. Jana Pawła II patronem Ełku miało miejsce 7 czerwca 2014 r. na placu Jana Pawła II, podczas uroczystości zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji ełckiej. Głównym celebransem był arcybiskup warmiński Wojciech Ziemba, a okolicznościowe kazanie wygłosił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Szamocin

W 5. rocznicę beatyfikacji papieża Polaka ogłoszono go oficjalnie patronem Szamocina w archidiecezji gnieźnieńskiej. Mszę św. w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych poprzedziła procesja z jego relikwiami w asyście Orkiestry Dętej Szamocińskiego Ośrodka Kultury, pocztów sztandarowych, ministrantów, chórów, Towarzystwa św. Wojciecha, Bractwa Kurkowego, harcerzy, księży, zaproszonych gości i mieszkańców, która przemaszerowała pod kościół parafialny. Wcześniej miała miejsce uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której oficjalnie ogłoszono św. Jana Pawła II patronem Szamocina. W uroczystościach wziął udział i Mszy św. dziękczynnej przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. W homilii metropolita gnieźnieński podkreślił, że obranie św. Jana Pawła II za patrona to nie tylko wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, by „obficie czerpać z tego, czego nas uczył, o czym nam przypominał i do czego nas wszystkich zachęcał”.

Reklama

Włocławek i województwo

Od 2017 r. Jan Paweł II jest także patronem województwa kujawsko-pomorskiego oraz honorowym obywatelem Włocławka.

Dla mieszkańców niezapomnianą uroczystością była wizyta Ojca Świętego w tym mieście w dniach 6-7 czerwca 1991 r. Nie była ona pierwszą wizytą. Jako ks. Karol Wojtyła wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim kilkakrotnie wizytował on Włocławek, odwiedzając katedrę włocławską i Wyższe Seminarium Duchowne. Podczas pamiętnej pielgrzymki z 1991 r. w pierwszym dniu pobytu papież odwiedził katedrę oraz spotkał się z przedstawicielami polskiej szkoły. Następnego dnia przewodniczył Mszy św. na lotnisku w Kruszynie, a także poświęcił krzyż ku czci ks. Jerzego Popiełuszki, który po zakończeniu wizyty papieskiej został przetransportowany nad Wisłę i ustawiony jako pomnik upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego. Podczas drugiej wizyty w diecezji włocławskiej – w 1999 r. Jan Paweł II z kolei odwiedził sanktuarium w Licheniu, gdzie poświęcił monumentalną bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Nadanie przez Radę Miasta Włocławka Honorowego Obywatelstwa papieżowi było podziękowaniem mieszkańców dla Ojca Świętego za jego dobroć, miłość i szacunek, którymi darzył każdego człowieka przez 25 lat swego pontyfikatu. Mural na jednym z budynków przy bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, namalowany w 2017 r., przedstawia Jana Pawła II z profilu. Papież ogląda plac św. Piotra w Rzymie, ale też panoramę Włocławka z okna domu Ojca, czyli z nieba.

2022-10-11 12:06

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Miejsce promieniujące świętym

Kolejnym punktem na mapie naszej diecezji, które odznacza się pamięcią o św. Janie Pawle II, jest miejscowość Potoczek położona na skraju pięknych lasów janowskich.

Słowa Papieża Polaka „Wy jesteście moją nadzieją. Wy jesteście nadzieją świata”, które widnieją w szkolnej izbie pamięci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku, stanowią wciąż aktualne wezwanie dla kolejnych pokoleń. Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Potoczku w 2005 r. z racji obchodów 40-lecia istnienia szkoły podjęła starania o wybranie patrona. W związku z jubileuszem dyrektor szkoły Jan Brzozowski wspólnie z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i środowiskiem lokalnym podjęli jednomyślnie decyzję o nadaniu szkole imienia wielkiego syna narodu polskiego i Kościoła – Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Mieć odwagę

Niedziela Ogólnopolska 17/2022, str. 15

[ TEMATY ]

nawrócenie

Karol Porwich/Niedziela

Gdy używamy imienia Jezus w zwykłej rozmowie czy głośno mówimy o tym, jaką siłę daje nam wiara, dajemy świadectwo. Ludzie mogą je odrzucić, ale równie dobrze może się ono stać ziarnem.

Od lat powtarzamy za kolejnymi papieżami, że świat bardziej potrzebuje dzisiaj świadków niż nauczycieli Ewangelii. Gdy wyobrażamy sobie jednak takiego świadka, zazwyczaj widzimy kogoś, kto stojąc na środku kościoła, opowiada historię swojego życia. Ludzie przychodzą, by posłuchać o jego nawróceniu, o działaniu Boga w jego codzienności. Umocnieni w wierze wracają do swoich domów i wraz z innymi katolikami wspominają potem to spotkanie, dyskutują na ten temat, zachwycają się wiarą tego człowieka, chcą budować tak bliską relację z Bogiem, o jakiej im opowiadał. Zgadzamy się więc chętnie z tym, że świat potrzebuje świadków, i my sami przyjdziemy na spotkanie z nimi do naszej parafii, jeśli tylko w ogłoszeniach usłyszmy, iż ktoś taki się pojawi. W taki oto sposób wytrącamy Bogu z ręki zapewne ponad 90% tych, o których mówili papieże i których On posyła.

CZYTAJ DALEJ

MŚ piłkarzy ręcznych: Dania pokonała w finale Francję

2023-01-30 08:08

[ TEMATY ]

sport

PAP/Adam Warżawa

Obrońcy tytułu piłkarze ręczni Danii zdobyli złoty medal mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce i Szwecji. W finale w Sztokholmie pokonali Francję 34:29 (16:15). Wcześniej w meczu o brąz Hiszpania wygrała ze Szwecją 39:36 (18:22).

Polacy, którzy odpadli w drugiej rundzie, zostali sklasyfikowani na 15. miejscu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję